Vijfde Landelijke IJsvogeldag op 24 februari 2024

De sprekers en onderwerpen voor de vijfde editie van de Landelijke IJsvogeldag zijn bekend. Op deze dag komen ijsvogelonderzoekers, ijsvogeltellers en andere belangstellenden bijeen om kennis en informatie met elkaar te delen. Het programma van de dag zit vol met interessante lezingen en verhalen van liefhebbers, deskundigen en experts. In 2024 is het Drentse Beilen…

Big Day op 7 mei 2022

Na 2 jaar alleen op pad, mogen we eindelijk weer los! Op 7 mei 2022 wordt onze 24-uurs BigDay gehouden tussen Regge, Schipbeek, IJssel, Zwarte Water en Vecht. We gaan met diverse teams in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te “scoren”. Het startschot is op 6 mei om 21u en de telling stopt op 7 mei om 21u.…

Behoud van hoogveen blijft belangrijkste opgave in Natura 2000-gebied Wierdense Veld

Bron: RTVOost.nl/nieuws 29 april 2021 Provincie Overijssel blijft voortborduren op processen en maatregelen die noodzakelijk zijn om het Wierdense Veld in stand te houden als Natura 2000-gebied. Dat moet mogelijk zijn, ondanks het feit dat herstel van het hoogveen op gespannen voet staat met de drinkwaterwinning en de agrarische activiteiten in het natuurgebied. De maatregelen…

Een heel ander vogelboek

NIEUW! Nederlandse vogels in hun domein.   Welke vogelsoorten horen thuis in de Nederlandse landschappen? Vogelbescherming Nederland leidt je in dit boek langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Waarom komen deze vogelsoorten hier voor? Wat is de invloed van de mens op het landschap en wat is…

Alternatieve BigDay op 8 mei 2021

Wie durft de uitdaging aan? Helaas kunnen we ook in 2021 geen traditionele BigDay-houden. Als leuk alternatief doen we mee aan de alternatieve invulling en sluiten aan bij de oproep van BirdLife International. Op zaterdag 8 mei kun je zelf je BigDay invullen door te kiezen voor een telling vanuit jouw tuin, lopend of per fiets op…