Op 1 april Eerste Paasdag ontvingen we het droevige bericht dat Jan geheel onverwacht tijdens een familiebezoek in Frankrijk aan een hartstilstand is overleden.
Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel, en ontsteltenis en verslagenheid overvielen ons.
Jan was al sinds jaar en dag actief bezig met de natuur en dan in het bijzonder met de vogels in en rond Zwolle.

Al twintig jaar inventariseerde hij met een groep enthousiastelingen alle broedgevallen van roofvogels en later ook uilen in de gemeente. In prachtige uitgebreide rapporten werd daarvan verslag gedaan. Ook werd Jan later voorzitter van Werkgroep Roofvogels Nederland. Ook was hij zeer actief met het ringen van vogels in onder andere een CES-project en het organiseren van educatieve activiteiten voor kinderen, zoals braakballen pluizen.

Veel energie stak hij ook in de bescherming van gierzwaluwen, huismussen en andere typische stadsvogels. Daarvoor onderhield hij goede contacten met woningbouwverenigingen en aannemingsbedrijven. Bij renovatie- en andere grote bouwprojecten pleitte Jan voor een ‘natuur-inclusieve’ aanpak, waarbij nestkasten en andere voorzieningen voor deze vogelsoorten standaard worden opgenomen in de bouwplannen.

Het heeft allemaal geleid in 2013 tot de oprichting van de Stichting Avifauna Zwolle, en Vogelbescherming Nederland stelde Jan in hetzelfde jaar aan als stadsvogeladviseur.

Hij was ook een belangrijke initiator van het NatuurPlatform Zwolle waarin alle ‘groene’ vrijwilligersorganisaties in Zwolle samenwerken en de uiteenlopende activiteiten afstemmen.
Hij werd alom hoog gewaardeerd en onlangs onderscheiden met de Groene Prijs 2018 van Zwolle.

Onze gedachten en deelneming gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie.

namens het bestuur,

Ronny Hullegie, secretaris Vogelwerkgroep Midden Overijssel