Vogelwerkgroep Midden Overijssel

in het logo van de werkgroep staat de nachtzwaluw (Caprimulgus europeus), een vogel waarmee de VMO een grote verbondenheid voelt. Jaarlijks, in juni en juli, wordt door de werkgroep deze vogel op de gehele Sallandse Heuvelrug gebiedsdekkend geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de ‘geitenmelker’ sinds 1995 aan een spectaculaire opmars bezig is.

In 2023 werden zelfs 175 territoria vastgesteld!

Hiermee is de Sallandse Heuvelrug voor deze vogel het belangrijkste kerngebied voor heel noord- en noordoost Nederland.

De zang van de nachtzwaluwmannetjes kan op zwoele zomeravonden aan een stuk gehoord worden, ze klappen ook met de vleugels. De kwiek-kwiek contactroep wordt door mannetjes en vrouwtjes geproduceerd.

Meer informatie?

Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Secretariaat:
Leeuwebek 43

7443 ML Nijverdal

T: 06-11539430

E: info@vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl

Bankrekening: NL62ABNA0591160706 t.n.v. Vogelwerkgroep Midden Overijssel

 

Evenementen

21 of 28 januari 2024 – Winter BigDay

Op zondag 21 of 28 januari organiseren we weer een winter BigDay. Welke datum het precies wordt laten we nog even afhangen van de 14 daagse weersverwachting om een iets betere inschatting van de weersomstandigheden te maken.

Liefhebbers kunnen zichzelf, of met een team van maximaal 3 aanmelden bij info@vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl.

 

Laatste nieuws