Behoud van hoogveen blijft belangrijkste opgave in Natura 2000-gebied Wierdense Veld

Bron: RTVOost.nl/nieuws 29 april 2021 Provincie Overijssel blijft voortborduren op processen en maatregelen die noodzakelijk zijn om het Wierdense Veld in stand te houden als Natura 2000-gebied. Dat moet mogelijk zijn, ondanks het feit dat herstel van het hoogveen op gespannen voet staat met de drinkwaterwinning en de agrarische activiteiten in het natuurgebied. De maatregelen…

Een heel ander vogelboek

NIEUW! Nederlandse vogels in hun domein.   Welke vogelsoorten horen thuis in de Nederlandse landschappen? Vogelbescherming Nederland leidt je in dit boek langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Waarom komen deze vogelsoorten hier voor? Wat is de invloed van de mens op het landschap en wat is…