Ook in 2018 heeft het kraanvogel paar in het Wierdense Veld succesvol gebroed. Voor het derde jaar op rij werden 2 jongen groot gebracht en hopelijk zullen ze begin juli uitvliegen. Vorige twee jaren vertrok het paar met jongen vrijwel onmiddellijk nadat de jongen konden vliegen. Benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren. Gezien de droogte in mei en juni is het zeer waarschijnlijk dat ze ook nu weer snel naar nattere oorden zullen vertrekken.

Nog niet helemaal duidelijk is, of er zelfs een tweede paar een broedpoging heeft ondernomen. In april werden indicaties verkregen die op een mogelijk territorium wezen.