NIEUW! Nederlandse vogels in hun domein.  

Welke vogelsoorten horen thuis in de Nederlandse landschappen? Vogelbescherming Nederland leidt je in dit boek langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Waarom komen deze vogelsoorten hier voor? Wat is de invloed van de mens op het landschap en wat is nodig om de leefomgeving te verbeteren?

Van oudsher is Nederland een vogelrijk land. Van de Noordzee tot het Limburgse heuvelland kent ons land een grote diversiteit aan verschillende landschappen met elk hun eigen vogelbevolking.

Het schitterend uitgevoerde Nederlandse vogels in hun domein behandelt de algemene en karakteristieke vogelsoorten die thuishoren in de veelheid aan Nederlandse landschappen: van wad tot stad. Dit boek leidt je langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Waarom komen deze vogelsoorten hier voor? Wat is de invloed van de mens op het landschap en dus op de vogels die erin voorkomen? Wat moet verbeterd worden om de basiskwaliteit van de domeinen te waarborgen?

  • Beschrijft karakteristieke vogellandschappen: van wad tot stad
  • Veel informatie en voorbeelden voor behoud,  herstel en duurzaam beheer
  • Interessant voor vogelliefhebbers, beheerders en beleidsmensen

Auteurs Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans en een groot aantal coauteurs werken bij Vogelbescherming Nederland.