Veel vogelsoorten worden in hun voortbestaan bedreigd. Hun aantallen nemen in zorgwekkend aantal af, zelfs van algemene soorten. Dagelijks bereiken ons verontrustende berichten: de sierlijke zwaluwen vinden onvoldoende voedsel en/of nestgelegenheid, de grutto, onze de nationale vogel, verdwijnt samen met andere weidevogels uit Nederland en zelfs de gezellige huismus en spreeuw trekken het niet meer.

Wat het verdwijnen extra  zorgelijk maakt, is dat het niet in de laatste plaats door ons menselijk doen en laten veroorzaakt wordt. We spuiten de insecten en het onkruid dood, leggen onze tuintjes en schoolpleinen vol tegels en smeren geschikte nestplaatsen dicht met cement of purschuim. Onze natuurterreinen versnipperen, verdrogen en vermesten en het ooit zo gevarieerde platteland is verworden tot een groene vlakte van Engels raaigras en mais.

Tegen deze achtergrond leek het de Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO) de moeite waard  om te onderzoeken wat de politieke partijen in haar werkgebied in hun verkiezingsprogramma’s over het thema ‘vogels’ te zeggen hebben.

Lees hier de volledige tekst van het persbericht.