In 2011 vierden wij ons tien-jarig jubileum. Ter gelegen van dit jubileum hebben wij de vogelwandelgids “Vogels kijken in Midden Overijssel” uitgegeven.

Het is een prachtig boekje met twaalf wandelingen voorzien van tekeningen/etsen en foto’s van eigen leden. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

De gids is verkrijgbaar door het overmaken van € 13,95 op bankrekening NL62 ABNA 0591 1607 06 t.n.v. Vogelwerkgroep Midden Overijssel o.v.v. jubileumboekje.