Vogelwerkgroep Midden Overijssel

in het logo van de werkgroep staat de nachtzwaluw (Caprimulgus europeus), een vogel waarmee de VMO een grote verbondenheid voelt. Jaarlijks, in juni en juli, wordt door de werkgroep deze vogel op de gehele Sallandse Heuvelrug gebiedsdekkend geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de vogel sinds 1995 aan spectaculaire opmars bezig is. In 2020 werden zelfs 122 territoria vastgesteld!

Hieruit blijkt dat dit gebied voor deze vogel het belangrijkste kerngebied is voor heel Noord- en Noord-Oost Nederland.

De zang van de nachtzwaluwmannetjes kan op zwoele zomeravonden aan een stuk gehoord worden, ze klappen ook met de vleugels. De kwiek-kwiek contactroep wordt door mannetjes en vrouwtjes geproduceerd.

Meer informatie?

Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Secretariaat:
Beatrixstraat 2

7442 SC Nijverdal

T: 06-42733996

E: info@vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl

Bankrekening: NL62ABNA0591160706 t.n.v. Vogelwerkgroep Midden Overijssel

 

Evenementen

Laatste nieuws