Excursies

Bestemming: IJsseldelta & Randmeren

Wanneer? Zaterdag 25 mei 2019

Vertrek: 07.00 uur parkeerplaats NS station Nijverdal

De afgelopen jaren is er een hoogwatergeul gegraven tussen de IJssel en het Drontermeer welke twee maanden geleden officieel is geopend. De boorden van deze nieuwe waterweg, het Reevediep, herbergen momenteel leuke vogelsoorten als witoogeend, zomertaling, zwarte stern, witwangstern, steltkluut, geoorde fuut, roerdomp en lepelaar.

Tijdens de excursie wordt in ieder geval het Reevediep bezocht maar ook de nabije omgeving zoals het Drontermeer, waar momenteel o.a. krooneenden en een territoriaal paartje roodhalsfuten verblijven.

De rietkragen herbergen diverse moerasvogels waaronder bruine kiekendief, blauwborst, sprinkhaanzanger, rietzanger en snor. Met een beetje geluk horen en/of zien we grote karekiet en baardman.

Opgeven voor deze excursie is gewenst en kan bij André Marissen via het e-mailadres andremarissen@hotmail.com of het mobiele nummer 06-30277218

Bestemming: Weerribben – Wieden

Wanneer? Zaterdag 7 juni 2019

Vetrek: 18:30 uur parkeerplaats NS station Nijverdal

Op deze vrijdagavond gaan we naar de kop van Overijssel en wordt er een bezoek gebracht aan het Nationaal Park de Weerribben-Wieden. We gaan daar op zoek naar de vogels van moeras en rietland. Wij bezoeken het natuurreservaat de Auken met haar lepelaar-, aalscholver-, blauwe reiger- en purperreigerkolonies. De rietkragen zitten daar vol zangertjes. Tevens bezoeken we het gebied Kalenberg, Wetering-Oost en West en de omgeving van Scheerwolde. Daar worden o.a. roerdomp, klein- en kleinst waterhoen gehoord. Naast de vele rietsoorten zijn dit toch de schaarse en zeldzame soorten.

Opgeven voor deze excursie is gewenst en kan bij André Marissen via het e-mailadres andremarissen@hotmail.com mobiele nummer 06-30277218, of Roel Janssen r.j.janssen@online.nl mobiele nummer 0615428476