Cursussen

Cursus ‘Herkenning van roofvogels in het veld’

In maart hoopt IVN Rijssen-Enter in samenwerking met Vogelwerkgroep Midden-Overijssel een cursus te houden die ingaat op het herkennen van roofvogels in het veld. Wilt u of graag meer leren over de verschillende roofvogels in Nederland en hoe je die goed kunt herkennen als je buiten bent? Of je roofvogelkennis in ’t veld opfrissen? Dan is deze cursus heel geschikt!

Op twee theorieavonden zullen de ervaren roofvogelaars Eef Jansen en Ronny Hullegie veel vertellen en laten zien over welke roofvogels u in het veld kunt tegenkomen en hoe u ze kunt herkennen. Deze avonden staan gepland op 8 en 22 maart vanaf 19:30 in het Akkerhus in Ypelo.

Onze docenten gaan samen met de cursisten in twee excursies het vinden en herkennen van roofvogels in het veld trainen. Omdat er de kans is dat een excursie door slecht weer niet door kan gaan, staat voor de excursie naar de Sallandse Heuvelrug 10 óf 17 maart vanaf 9:30 tot rond het middaguur gepland. De tweede excursie zal op 24 of 31 maart in de ochtend gehouden worden. We bezoeken dan natuurgebied de Borkeld.

Wilt u meedoen? Het deelnamebedrag voor de complete cursus is €30,- (IVN- of VMO-leden €25,-). Aanmelden voor deze cursus kan tot uiterlijk 3 februari 2018 door een mailtje te sturen naar activiteitenivnre@gmail.com Vol = vol.

We hopen dat u meedoet met deze interessante vogelcursus!

Cursus broedvogels inventariseren

De Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO) wordt regelmatig door Terrein Beherende Organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel gevraagd om in hun gebieden (broed)vogeltellingen uit te voeren.

Omdat we het belangrijk vinden dat hiervoor goede waarnemers worden ingezet, hebben we enthousiaste vogelaars nodig die ons willen helpen.

Ter ondersteuning, opfrissing, of gewoon om het ‘vak’ te leren, geven we in 2017 de BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze cursus is bedoeld om vogelaars (beter) bekend te maken met broedvogelinventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De cursus bestaat uit vier avonden theorie en vier of vijf veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden licht de cursusleider de methodiek van BMP toe. Daarbij is de toepassing van de methode zoveel mogelijk op onze regio afgestemd. Bij een cursus in het werkgebied van de VMO wordt het inventariseren van een duingebied dus niet besproken, maar bijvoorbeeld wel dat van kleinschalig cultuurlandschap, heide, of bos. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in kleine groepjes op pad met ervaren velddocenten. De resultaten van deze bezoeken worden ter oefening ingevoerd en geclusterd in Avimap, een eigentijdse app, waardoor je zelf leert de resultaten te verwerken. Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen, waarin de opgedane kennis wordt getoetst. Na deze cursus kun je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.

Naar aanleiding van onze oproep via diverse media kregen we enthousiaste reacties. De cursus is op dinsdag 7 maart 2017 van start gegaan.