Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Fenologie v.a. 2009

Geschreven door Trudy Schoten

  

Fenologie

Fenologie is volgens Van Dale: de leer van de periodieke verschijnselen van de levende natuur in verband met de jaarlijkse schommelingen van de meteorologische elementen.

Eenvoudiger gezegd: de leer van de invloed van klimaat en bodem op de groei van planten en dieren.

Een aantal leden van VMO doet in dit verband waarnemingen van de eerste uit de overwinteringsgebieden terugkerende vogels en territoriale zang van hier overwinterende vogels.

De genoemde waarnemingen beperken zich tot het zogenaamde werkgebied van VMO. Dit bestrijkt het gebied liggend tussen de westelijk gelegen IJssel, noordelijk de Overijsselse Vecht, oostelijk het riviertje de Regge en zuidelijk het Overijssels Kanaal en de Schipbeek.

Onze belangstelling gaat hierbij uit naar de mogelijk te constateren invloed van de klimaatverandering op het gedrag van de vogels.

Aan het eind van het zomerseizoen worden de gegevens verwerkt en wordt het jaaroverzicht samengesteld.

 

FENOLOGIE GEGEVENS

Eerste waarnemingen vanaf 2009

 

Vogelnaam

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blauwborst

21-3

11-4

13-4

9-4

14-4

2-4

         

Boerenzwaluw

3-4

21-3

20-3

16-3

7-4

25-3

13-4

2-4

     

Bonte vliegenvgr

8-4

7-4

4-4

11-4

14-4

12-4

19-4

20-4

     

Boomkruiper

17-1

18-2

22-1

2-1

3-1

2-1

1-1

2-1

     

Boomklever

5-1

3-1

9-1

2-1

6-1

2-1

1-1

2-1

     

Boomleeuwerik

7-3

1-3

16-2

1-3

6-3

24-2

9-3

29-2

     

Boompieper

6-4

25-3

26-3

8-3

12-4

19-3

9-4

9-4

     

Boomvalk

3-4

16-4

4-4

12-5

10-4

10-4

 

9-5

     

Bosrietzanger

2-5

8-5

13-4

12-5

11-4

24-4

23-5

1-6

     

Braamsluiper

15-4

15-4

22-4

16-4

20-4

21-4

1-5

20-4

     

Fitis

31-3

23-3

24-3

26-3

12-4

1-4

13-4

1-4

     

Fluiter

28-4

27-4

23-4

1-5

11-4

21-5

26-5

9-5

     

Geelgors

27-2

22-2

15-2

25-2

3-3

12-2

1-3

1-3

     

Gekr. roodstaart

6-4

3-4

6-4

12-4

6-4

9-4

15-4

11-4

     

Gele kwikstaart

10-4

30-3

13-3

5-4

26-4

15-4

3-5

13-4

     

Gierzwaluw

20-4

14-4

20-4

19-4

24-4

2-5

20-5

6-5

     

Glanskop

31-1

20-1

23-1

23-1

12-1

20-1

24-3

28-1

     

Grasmus

10-4

21-4

20-4

23-4

6-4

20-4

23-4

28-4

     

Graspieper

20-2

19-3

5-3

23-1

6-2

8-3

3-5

14-3

     

Grauwe klauwier

25-5

21-5

3-4

10-6

9-5

27-5

         

Grauwe

vliegenvgr

19-5

3-5

3-4

10-5

21-4

6-6

         

Groenling

22-1

3-2

10-2

9-2

7-1

5-2

20-3

18-2

     

Gr. gele

kwikstaart

22-3

30-1

7-3

28-2

19-1

9-4

         

Grote lijster

15-1

7-1

22-1

12-1

1-1

5-1

19-2

25-1

     

Grutto

14-3

10-3

6-3

15-3

6-3

5-3

16-4

11-3

     

Groene specht

22-1

16-1

5-1

2-1

2-1

2-1

23-3

21-1

     

Gr.bonte specht

2-3

21-1

8-2

6-1

3-1

1-1

12-3

6-1

     

Heggenmus

8-1

3-1

25-1

13-1

2-1

2-1

10-2

24-1

     

Holenduif

10-3

26-2

23-1

10-2

1-1

3-1

 

12-1

     

Houtduif

19-1

3-1

23-1

11-1

1-1

2-1

15-2

6-1

     

Houtsnip

     

23-4

17-1

7-6

15-6

2-6

     

Huiszwaluw

4-4

8-4

22-4

13-4

11-4

25-4

20-4

       

IJsvogel

 

16-2

                 

Kemphaan

15-4

9-3

29-3

24-3

 

8-3

16-4

       

Kievit

27-2

24-2

13-2

9-3

1-1

17-2

 

5-3

     

Kl.bonte specht

3-4

                   

Kleine karekiet

2-5

25-4

24-4

8-5

4-5

14-4

30-4

       

Kleine plevier

3-4

30-3

27-3

21-3

6-4

23-3

23-4

       

Kneu

16-4

13-3

13-3

11-3

18-4

3-3

16-4

9-4

     

Koekoek

15-4

16-4

17-4

12-3

6-4

25-4

30-4

28-4

     

Koolmees

8-1

7-1

3-1

1-1

1-1

3-1

 

8-1

     

Kuifmees

13-1

16-1

3-1

2-1

26-1

6-1

26-2

8-1

     

Kwartel

9-5

16-5

7-5

12-5

11-5

12-6

23-5

14-6

     

Kwartelkoning

9-5

15-5

7-5

4-5

11-5

           

Matkop

12-3

22-3

9-2

14-1

26-1

13-1

 

10-3

     

Merel

4-1

2-2

17-1

9-1

1-1

2-1

 

26-1

     

M. bonte specht

 

21-2

                 

Nachtegaal

4-5

3-5

22-4

12-5

1-5

8-5

19-6

2-6

     

Nachtzwaluw

8-5

7-5

7-5

3-5

25-4

           

Oeverloper

       

5-5

           

Oeverzwaluw

2-5

22-4

19-4

7-5

14-4

 

25-4

14-6

     

Paapje

8-5

15-4

26-4

 

19-4

           

Patrijs

23-2

17-1

17-2

16-1

6-1

2-1

7-3

11-6

     

Pimpelmees

7-1

4-1

3-1

2-1

5-1

2-1

 

10-1

     

Purperreiger

   

7-5

               

Porseleinhoen

       

22-6

           

Putter

20-3

15-2

24-3

24-3

1-4

5-3

7-3

       

Roodborst

31-1

12-1

5-1

11-1

1-1

2-1

 

5-1

     

Roodb.tapuit

13-3

9-3

13-3

10-3

6-3

18-2

24-3

10-3

     

Rietgors

15-1

9-4

13-3

28-1

15-2

22-2

16-4

9-4

     

Rietzanger

9-5

11-4

13-4

12-5

11-5

21-4

         

Scholekster

12-1

21-2

16-2

19-1

13-1

9-2

 

2-3

     

Slobeend

     

15-1

19-3

2-3

16-4

27-1

     

Spotvogel

2-5

22-5

5-5

12-5

18-5

1-6

         

Spreeuw

   

6-3

               

Sprinkhaanzgr

15-4

24-4

6-4

11-5

23-4

25-6

 

3-6

     

Staartmees

31-1

23-3

2-3

12-2

15-2

2-1

24-3

11-3

     

Tapuit

6-4

5-4

3-4

6-4

10-4

18-4

 

6-5

     

Tjiftjaf

16-3

18-3

13-2

12-3

14-3

9-3

17-3

26-3

     

Tuinfluiter

12-4

9-4

3-4

13-4

26-4

18-4

14-4

18-4

     

Tureluur

13-4

13-3

6-3

15-3

5-4

9-3

16-4

       

Veldleeuwerik

25-2

1-4

17-2

28-2

5-3

3-3

8-4

10-3

     

Vink

26-1

3-2

1-2

14-2

7-1

3-2

 

12-2

     

Visdiefje

16-4

8-4

13-4

14-4

9-4

25-4

         

Vuurgoudhaan

 

27-3

                 

Wespendief

2-5

28-4

19-7

12-5

8-5

2-6

         

Wielewaal

9-5

27-4

30-4

19-5

11-4

 

4-4

11-5

     

Winterkoning

31-1

7-1

2-1

27-1

9-1

3-2

24-3

8-1

     

Witte kwikstaart

20-2

21-1

15-1

15-1

13-1

28-2

9-3

27-1

     

Wulp

21-2

27-2

26-2

23-2

16-2

2-1

16-4

29-2

     

Zanglijster

25-2

2-1

29-1

9-1

6-1

8-1

14-2

3-2

     

Zomertaling

9-5

7-3

27-3

24-3

21-4

7-4

16-4

18-4

     

Zomertortel

4-5

25-4

3-5

4-5

27-4

           

Zwarte mees

31-1

26-2

20-1

15-1

6-2

6-1

8-3

23-1

     

Zw. roodstaart

1-4

21-3

18-3

17-3

20-3

17-3

3-4

1-4

     

Zwarte stern

2-5

30-4

24-4

12-5

11-5

           

Zwartkop

6-4

29-3

1-4

30-3

14-4

1-4

5-4

9-4