Big Day op 7 mei 2022

Na 2 jaar alleen op pad, mogen we eindelijk weer los! Op 7 mei 2022 wordt onze 24-uurs BigDay gehouden tussen Regge, Schipbeek, IJssel, Zwarte Water en Vecht. We gaan met diverse teams in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te “scoren”. Het startschot is op 6 mei om 21u en de telling stopt op 7 mei om 21u.…

Lees verder!

Behoud van hoogveen blijft belangrijkste opgave in Natura 2000-gebied Wierdense Veld

Bron: RTVOost.nl/nieuws 29 april 2021 Provincie Overijssel blijft voortborduren op processen en maatregelen die noodzakelijk zijn om het Wierdense Veld in stand te houden als Natura 2000-gebied. Dat moet mogelijk zijn, ondanks het feit dat herstel van het hoogveen op gespannen voet staat met de drinkwaterwinning en de agrarische activiteiten in het natuurgebied. De maatregelen…

Lees verder!

Een heel ander vogelboek

NIEUW! Nederlandse vogels in hun domein.   Welke vogelsoorten horen thuis in de Nederlandse landschappen? Vogelbescherming Nederland leidt je in dit boek langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Waarom komen deze vogelsoorten hier voor? Wat is de invloed van de mens op het landschap en wat is…

Lees verder!